Pomoc Psychologiczna

Pomoc psychologiczna dzieli się na: poradnictwo psychologiczne, psychoterapie, promocje zdrowia, resocjalizacje, interwencje kryzysową. Zawiera w sobie zarówno rozmowę na temat spraw codziennych, drobnych problemów jak również poważnych problemów życiowych, trudnych decyzji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych jak i diagnozy klinicznej. Istnieje również możliwość zbadania i wydaina opinii z zakresu pomiaru ilorazu inteligencji oraz wskazania predyspozycji zawodowych. Wszystko z zachowaniem całkowitej prywatności i 100% dyskrecji.